Styrket gennem pandemien. Dit valg.

Af Tom Fisker Jørgensen

Valget

Med udbredelsen af Corona virussen har du fået en enestående mulighed, hvis omfang er svær at forstå.

Kun yderst sjældent i løbet af et menneskes levetid præsenterer der sig øjeblikke, hvor helt simple valg kan have indflydelse på hele menneskearten. Overfor Arkitekten i den anden film i Matrix-trilogien, står Neo overfor et lignende valg. Han skal vælge mellem to døre. Dør nummer et fører til Kilden og dermed også redningen af byen Zion, altså genopbygningen af menneskeheden. Dør nummer to fører tilbage til The Matrix and hans kæreste Trinity, hvilket dog også inkluderer den mulige udryddelse af menneskeracen.

Du er givet et lignende valg i dag mellem menneskeheden og din egen umiddelbare glæde. Du kan vælge at blive hjemme, og dermed bidrage til at vi som mennesker reddes. Eller du kan vælge at følge dit eget hjerte, opfyldelsen af dine egne præferencer, selvkærlighedens sti, ja, om du vil den indirekte kroning af Coronaen.

Det etiske valg

Mennesker træffer valg der er dybt rodfæstede i deres præferencer deres overbevisninger and deres tidligere erfaringer. Ofte træffer vi disse valg uden at de nogensinde når vores bevidsthed. Og når vi kommer under pres, så bliver vores valg typisk endnu mere egoistiske.

Men tiden er kommet til at vi skal foretage et bevidst valg, et håbets valg for menneskeheden. “Faith, hope, love and insight are the highest achievements of human effort.” Disse ord er fra Carl Jung i “Modern Man in Search of Soul” fra 1955. Kan vi gå imod vores egne præferencer og vælge kærligheden til mennesket, og ikke blot kærligheden til et menneske. Alt er på spil i disse dage, og hver af os spiller en hovedrolle i dramaet. Du befinder dig midt i en episk film, og det er nu op til dig at handle og opfinde din rolle. Vælger du at gå mod mørket eller mod lyset?

Håbet lever

Den underfundige manuskriptforfatter til dramaet har med et ironisk tvist bragt os frem til følgende klippeafsats: hvis du fuldtud skal vælge dig selv, så skal du faktisk vælge menneskeheden. Dette er en tung byrde at bære, så lad os derfor kan vi tage en kærkommen pause for et øjeblik, hvor vi trækker vejret dybt ind.

At træffe et bevidst valg, et indsigtsfuldhedens og selvbevidsthedens valg er stort. Faktisk er det en sjælden værdifuld gave. Med Arkitektens ord kan du sagtens argumentere: “Hope, it is the quintessential human delusion; simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.” Og du vil have ret! At vi bliver hjemme bag lukkede skodder er ikke nogen garanti for, at vi vil besejre virussen. Når springet ud i det ukendte ved at blive hjemme rummer risikoen for at miste for vores arbejde, relationer, identitet og forstand, så synes en fortsættelse af vante stier at repræsentere svagt og dyrekøbt håb.

Ja, situationens enkelhed kontrasteres af valgets monumentale vigtighed. Men valget er samtidig vor tids tillidsspring. Valget rummer belønninger, som man ellers kan tør drømme om. Vælger du at gå imod dine umiddelbare præferencer, vælger du at lade være med at spise skumfidusen foran dig, så vælger du samtidig din egen guddommeliggørelse som menneske.

Styrket gennem pandemien

En af Jungs forgænger, Kierkegaard, ville have kaldt samtiden situation for et Sandhedens Øieblik. Lige nu, i disse så alvorstunge og vigtige dage i historien, kan fordres du at vælge mellem den æstetiske livsførelse, der betragter den umiddelbar nydelse som livets højeste værdi, og den etiske eksistensmodus, der vores valg er styret af hensynet til samfundet – tør jeg sige samfundssind? Det er så åbenlyst, hvad vi bør vælge, hver og én af os. “Stop nu med det der”, tænker du måske. “Det hele vender jo tilbage til normalen om ikke så længe.” Hvis dette er dit håb, så har du forspildt et af historiens helt store øjeblikke til at vokse som menneske, og blive noget mere end du var igår. Du kan vælge at komme styrket gennem pandemien. Det er op til dig.

Dit valg

Luk dine øjne. Altså efter at du har læst det følgende. Skab relationen i dit indre med hele menneskeheden, og afsøg din samvittighed for svar på, hvordan du for fremtiden vil handle. Du foretrækker måske sociale sammenkomster, men du kan vælge at blive hjemme. “Men jeg er jo ikke smittet, og jeg er heller ikke bange for at blive smittet.” Som vi ved fra Arkitekten, så er fornægtelse den mest forudsigelige af alle menneskelige responser. Det egentlige valg består i, at vælge ikke at smitte nogen overhovedet. Deri vinder du menneskeheden. Deri vinder du dig selv.