Om

Ambitious Teams

Hvad tilbyder Ambitious Teams dig?

Design og levering...

...af præcist den workshop og workshopbog, som du ønsker dig for dit team. Co-creation er vejen til fælles succes og maksimalt læringsudbytte.

At fungere som trusted advisor...

...for dig, der er teamleder eller HR-ansvarlig, og i fællesskab udvikle dine teams.

Adgang til best practice workshops -powerpoints, workshopbøger og boostere

– som du selv trænes i at levere. Samtlige workshop er forankret i psykologi, sociologi og filosofi.

Evaluering af samtlige workshops

afholdt i første halvår 2021

Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 2.728 målepunkter.

Alle målepunkter er medtaget, men ikke alle workshops er blevet evalueret. Referencer kan gives ved anmodning.

0
Ud af 10
Tom Fisker Jørgensen

Ambitious Teams' workshops er:

Læringsrige, Involverende, Motiverende, Transformerende, Effektfulde på den lange bane

Tom Fisker Jørgensen

Ejer Ambitious Teams og fungerer samtidig som Global Facilitator for Insights.
Det handler om jer, når jeg leverer en workshop. Både forud for, under og efter workshoppen. Jeg giver selvfølgelig energi og motivation fra scenekanten, men af erfaring er jeg af den faste overbevisning, at det er mellem workshoppene, at den reelle forankring af nye vaner finder sted. Det er derfor, at I får tilpassede workshopbøger. Og det er derfor, jeg har oplevelsen af, at være allerbedst når jeg er usynlig, OG når I er engagerede i en øvelse, der både er psykologisk forankret samt underholdende læringsrig.
Er Cand. Mag. i Filosofi og Fransk med strategi og ledelse som overbygning.

Som en kuriositet leveret en del workshops på fransk, og har en forkærlighed for temaer der berører tillid, autenticitet, selvbevidsthed, værdiintegration og praksisnærhed.

Har designet og leveret over 1.100 workshops, workshopprogrammer og akkrediteringer for Insights siden 2006

Typisk for lederteams, salgsteams, talenter og almindelige projektteams større organisationer.

Udenfor Europa har jeg bl.a. leveret workshops i Algeriet, Canada, Kina, Pakistan, Saudi-Arabien, Singapore, Tyrkiet, USA med flere.

Jeg er vant til at arbejde på alle niveauer inden for energi, pharma, industri, service, sundhed, men også uddannelse, kommuner og regioner.

Udenfor Europa har jeg bl.a. leveret workshops i Algeriet, Canada, Kina, Pakistan, Saudi-Arabien, Singapore, Tyrkiet, USA med flere.

Jeg er vant til at arbejde på alle niveauer inden for energi, pharma, industri, service, sundhed, men også uddannelse, kommuner og regioner.

Mit ønske er...

...at gøre dig som teamleder eller HR-ansvarlig succesfuld ved at levere nogle fantastiske workshops med høj læringseffekt for jeres teams, nationalt og gerne internationalt.

Vision

Gennem psykologiforankrede workshops at bidrage til, at teams nyder den sundeste effektivitet og højeste trivsel på den lange bane.

Mission

At indgå i dybere samarbejder med virksomheder, der er ambitiøse på deres teams vegne

Værdier

  • Tillid – Vi gør i fællesskab vores bedste
  • Integritet – Vi finder altid gode løsninger
  • Fleksibilitet – Vi kommer jer i møde med største naturlighed

Udbytte og effekt af Ambitious Teams' teamudvikling:

Hvert enkelt team…

Medicinalbranchen

Jeg har arbejdet globalt siden 2006 i medicinalbranchen, hvor jeg både har designet workshops, lederprogrammer og talentakademier.
Kunderne omfatter:

Uddannelsessektoren

Jeg har undervist i universitets-verdenen siden 2001, hvor jeg leverede undervisning i filosofi og kommunikation. Siden er det blevet til hundredvis af dage som konsulent.
Kunderne omfatter:

Det private

Større aktører i det private har været min almindelige boltreplads, hvor jeg siden 2006 har fungeret som trusted advisor for mange ledere og HR-ansvarlige efter at have leveret workshops.
Kunderne omfatter:

Det offentlige

I det offentlige har jeg blandt andet leveret længerevarende lederudviklingsprogrammer, sygefraværs-reduktionsprogrammer, og højnelse af trivsel og motivation.
Kunderne omfatter:
Læs gerne

udtalelser fra nogle af mine samarbejdspartnere

Download Ambitious teams' katalog over konsulentydelser, og få gode idéer til et gensidigt inspirerende samarbejde.

Kataloget
Beretter at du kan købe abonnementer hos ambitious teams...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

Viser hvordan du kan styrke din hr-afdeling eller...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

Illustrerer hvordan vi kan skabe og levere forrygende programmer sammen.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.