Nedbring sygefraværet

Med effektfulde workshops og gruppecoachinger
Nedbring sygefraværet markant

dokumenteret effekt fra mange cases

Ambitious Teams tilbyder at skræddersy et program til jeres organisation, med det tydelige formål at nedbringe fraværet. Når vi har identificeret kilderne til fraværet leverer Ambitious Teams over 3-6 måneder 3 workshops og 2 gruppecoachinger for den afdeling, hvor sygefraværet ønskes nedbragt. Vi tilbyder jeres HR-afdeling den afgørende rolle i processen som gruppecoachleder. Det bliver en fælles succes.

Det selvbevidste team

1 dags workshop

Alle i ledergruppen modtager en psykologisk profil, der anvendes som fundament i processen frem mod skabelsen af jeres vision og vision statement.

Alle får her øjnene op for at visionen gerne skal være fængende og motiverende, så den både er forståelig og nem at omsætte til handling senere hen.

Ledelsen definerer altså sin egen midlertidige vision.

Team- Coaching

2 timer

Organisationens endelige vision er ikke fundet endnu. De ansatte skal også inddrages, for at visionen er dybt forankret i hver person. Dette ansvar må ledelsen gerne påtage sig.

I involveringen af hele organisationen får ledelsen derfor psykologiske værktøjer, handouts og powerpoints til at køre en 2 timers visionsproces for resten af organisationen. Ambitious Teams kan også facilitere denne den af processen.

De ansatte sender herefter deres egne visionsforslag til Ambitious Teams.

Respektfuld kommunikation

1 dags workshop

Organisationens endelige vision er ikke fundet endnu. De ansatte skal også inddrages, for at visionen er dybt forankret i hver person. Dette ansvar må ledelsen gerne påtage sig.

I involveringen af hele organisationen får ledelsen derfor psykologiske værktøjer, handouts og powerpoints til at køre en 2 timers visionsproces for resten af organisationen. Ambitious Teams kan også facilitere denne den af processen.

De ansatte sender herefter deres egne visionsforslag til Ambitious Teams.

Teamcoaching.

Team- coaching

2 timer

Ambitious Teams faciliterer en visionsproces for alle involverede, for det endelige vision statement skal findes.

Resten af deltagerne får deres egne Insights Personprofiler, så vi kan forankre visionen i organisationens selvforståelse, puls og hjerteslag.

Den endelige vision bliver skabt gennem empatisk dialog og anerkendelse af de indkomne visions forslag.

motiverende feedback

1 dags workshop

Inden for rammerne af visionen drøftes nu missionen, altså hvordan visionen bliver til virkelighed på det operationelle niveau.

Hver enkelt forpligter sig til forskellige opgaver og missioner, men især til at leve visionen på daglig basis.

Den dybereliggende motivation bag visionen omsættes i handling. Således afsluttes en succesfuld og motiverende visionsproces, hvor alle bidrager positivt til indfrielse af fremtidens vision.

Ambitious Teams' sygefraværsprogrammer designes altid til jeres specifikke ønsker…

Konkret case med

nedbringelse af sygefravær og højnelse af trivsel

“Psykiatrien i Region Midtjylland har være utrolig glade for samarbejdet med Ambitious Teams, som har vist sig at være en samarbejdspartner der er villig til at tænke uden for boksen og hvis omdrejningspunkt er at “spille hinanden gode”. Psykiatrien i Region Midtjylland har en ambition om at nedbringe sygefraværet gennem at skabe en kulturel forandringsproces, hvortil Ambitious Teams har været meget imødekommende til at designe og udvikle en proces der kunne imødekomme dette.

Processen indebar således i bund og grund et skift i perception, mindset, vaner og fokus. I fællesskab skabte vi en best practice struktur til sygefraværsreduktionen, anlagt på at skabe velfungerende afdelinger med høj selvbevidsthed. De ansatte skulle med andre ord være klar over hvilke signaler, de sender til hinanden som kolleger. De udvalgte afdelinger deltog på 3 workshops afholdt af Tom Fisker Jørgensen:

1) Det selvbevidste team
2) Respektfuld kommunikation og
3) Motiverende feedback.

Alle workshops blev tilpasset de specifikke tematikker, der var gældende i de respektive afdelinger. Imellem og efter afvikling af disse workshops forestod jeg fra Region Midtjyllands side af med teamcoachinger med henblik på at forankre læringen fra workshopsene. Der er mange årsager til at overordnede succes på indsatsen: afdelingernes samarbejdsvilje, ledernes medspil, de ansattes involvering og fleksibilitet i en tid præget af Covid 19. Men et af de afgørende momenter i succesen var, at vi i fællesskab med Ambitious Teams udarbejdede 3 workshopbøger indeholdende øvelser, letforståelig forskning, dilemmaer og udfordringer. Således fortsatte læringen mellem workshoppene, altså i den daglige praksis. Samtlige workshops blev evalueret til over 9/10 af samtlige deltagere, endda ofte højere endnu. 

Flere afdelinger kan nu fremvise dramatiske fald i sygefraværet, samt højnet trivsel i det daglige, og processen pågår stadigvæk. Jeg anbefaler på det varmeste Ambitious Teams som en samarbejdspartner, der er åben for inputs, god til at integrere visioner og som bare leverer varen og mere til.”

Projektleder Anita Nørbjerg, Region Midtjylland

0
Ud af 10

Baseret på 1375 feedbacks fra i alt 19 workshops afholdt for Region Midt i 2021.

Evaluering af workshoppen Det selvbevidste team

Marts 2021
Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 90 målepunkter. Referencer kan gives ved anmodning.
0
Ud af 10
Resultater skabt med hensyn til

nedbringelse af fravær

Casene er anonymiserede grundet GDPR, men referencer kan oplyses på forespørgsel samt ved samtykke.

Over en 3 årig periode...

…blev frafaldet reduceret fra 25% til 8% på et universitetsfag. Dette svarer til en vedvarende frafaldsreduktion på 68%

I specifikke tal blev frafaldet reduceret med 44 studerende årligt, svarende til en besparelse/fortjeneste på den gode side af 4 mio. kroner årligt. 

Over en 1-årig periode...

…blev frafaldet reduceret fra 29% til 7% på et andet universitetsfag. Dette er en vedvarende reduktion i frafaldet på 75%.

Helt konkret blev 41 studerende motiveret til at hænge i, svarende til en besparelse/fortjeneste på den gode side af 4. mio. kroner årligt på det pågældende fag.

"Tom afholder 8 workshopdage hvert år...

…for ca. 75 af vores lektorer i tematikker så som Commitment, Motivation, Tillid, Salg, Ledelse, Frafaldsreduktion. Hermed mine anbefalinger, og jeg står gerne til rådighed for en uddybning.”

Helle Markusen

Evaluering af workshoppen Respektfuld kommunikation

Maj 2021
Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 90 målepunkter. Referencer kan gives ved anmodning.
0
Ud af 10

Nedbring sygefraværet er et workshopprogram, der igen og igen leverer imponerende resultater.

Nedbring sygefraværet:
Er forankret i samtidig psykologisk research...

...omkring fravær, absenteisme og dropout-rates. Al teorien anvendes i foranalysen af organisationen, og er konverteret til leg, øvelser, udfordringer under selve workshoppene.

Er bygget efter Kirk Patricks læringstilgang...

...der lader deltagerne gå engagerede og motiverede fra samtlige workshops, men samtidig sikrer at de ved, hvordan de skal omsætte læring til praksis.

Er et inspirerende og interaktivt program...

...der hviler på en positiv tilgang til jeres organisation. Vi drøfter fremtiden. Vi drøfter det bedst mulige af alle teams. Vi drøfter psykologisk tryghed og personligt ansvar. Vi løfter i fælles flok, velvidende at vi alle påvirker sygefraværet på forskellig vis.

Er understøttet af en række workshopbøger...

...der alle rummer værktøjer til sygfraværsreduktion. Workshopbøgerne følger læringen progressivt på dagen, og udgør hver deltagers værktøjskasse. Til tider vælger vi dog at følge teamets pace, hvorved øvelserne og udfordringerne i workshopbogen bliver til øvelser, som teamlederen selv kan anvende efterfølgende til at reducere fraværet.

Evaluering af workshoppen Motiverende feedback

Juni 2021
Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 66 målepunkter. Referencer kan gives ved anmodning.
0
Ud af 10

Nedbring sygefraværet er som program bundet sammen af 4 workshopbøger

Ambitious Teams' workshopbøger
Hver workshopbog er...

...40 sider og er forankret i forskning omkring sygefravær, samt i ny forskning inden for psykologi.

Hver workshopbog fokuserer på...

... at frigøre potentialet hos hver enkelt deltager for at skabe inklusion, psykologisk tryghed, trivsel og en positiv teamånd, både under og efter workshoppen.

Workshopbøgerne gør det muligt...

...for HR-afdelingen, at følge op med udfordringer, der nedbringer sygefraværet og som holder meta-kommunikationen høj omkring skabelse af et rigtig godt sted at være.

Udbytte og effekt af Ambitious Teams' Nedbring sygefraværet

Hver enkelt teamdeltager…
Bliver bevidst om teamets individuelle præferencer og kilder til fravær.
Vil kunne tage workshoppens træning og anvende den til at nedbringe fraværet i teamet.
Vil formå at rose styrker og adressere svagheder på en respektfuld måde.
Vil være motiveret til at bringe trivslen op og fraværet ned i teamet.

Teamet vil søge at skabe den bedst mulige organisation, hvor alle føler sig inkluderede og respekterede.

På Nedbring fraværet bærer teamlederen et stort ansvar for successen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshop på Nedbring fraværet modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre skabelsen af et positivt team eller afdeling. Teamlederen eller den HR-ansvarlige er således helten i det daglige, eksperten som med små nudges sørger for at læringen leges ind i processer, kultur og arbejdsmiljø.
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Og meget mere!

Nedbring fraværet rummer specifikke psykologiske værktøjer til fraværreduktion, som kommer I får efter hver workshop. I Ambitious Teams kalder vi disse redskaber for boostere.

Disse boostere medvirker til den høje positive effekt på fraværsprocenterne.