Talentudvikling og graduateprogrammer

Individet i teamet kan leveres virtuelt
Hvis du ønsker et

Formidabelt graduateprogram eller talentprogram…

Talentprogrammet kan integreres i jeres graduateprogram, og er over 3 dages workshops afklarende, motiverende og målskabende. Talenterne udfordres og bevidstgøres med øvelser rodfæstet i den nyeste motivationspsykologi.

Antænd dit talent

1 dags workshop

Samtlige talenter eller graduates modtager en psykologisk profil, som gør dem selvbevidste på afgørende parametre for talentudfoldelse. Der bliver arbejdet målrettet med blinde pletter og mulige svagheder, samt på særlige styrker, passion og respekt. Talentet opdager sig selv på en radikal ny og sund måde.

Hvad bør jeg strække mig på for at udfolde mit talent her? 

5 essentielle talentværktøjer

1 dags workshop

Hvert talent trænes i at anvende specifikke værktøjer i deres egen udvikling som menneske. Øvelserne udfordrer deres adfærd, vaner, overbevisninger og mindset i det hele taget. Workshoppen er vigtig for deres videre kompetenceudvikling, performance og potentiale i organisationen.

Wow – har jeg nu alle disse værktøjer i bæltet? 

Få det bedste ud af dit talent

1 dags workshop

Talentgruppen har nu samarbejdet i virkeligheden i noget tid, så vi anskuer reelle hændelser med udgangspunkt i social psykologi. De trænes i at fungere som coaches for hinanden, alt imens vi identificerer hvert talents specifikke mål i organisationen og på det personlige plan. Vi forankrer mening og formål.

Vi dygtiggør vi hinanden og når vores mål? 

Talentprogrammet kan designes til jeres specifikke ønsker.
Andre moduler kan ligeledes kobles på talentudviklingen.

Udtalelser

fra talentudvikling 2021
Udtalelserne er anonymiserede grundet GDPR, men referencer kan oplyses på forespørgsel samt ved samtykke.

Dilemma 1

for DIT talent!

Udbytte og effekt af Ambitious Teams'
Talentudvikling og graduateprogrammer:

Hvert enkelt talent…
Vil være bevidst om succesparametrene for at udvikle sit talent.

Vil formå at arbejde forankrende med egne indsatser og mål.

Vil være handlingsorienteret og topmotiveret til at forfølge sine mål.
Vil have tilegnet sig relevante kompetencer for at komme målet i møde.

Alle skal de bevidst nyde at vokse, ikke blot talenter, men også som personer.