Det tilpasningsdygtige team

Det tilpasningsdygtige team kan også leveres virtuelt

Det tilpasningsdygtige team fordrer, at hver person byder ind

Det tilpasningsdygtige team tager fat om teamets rødder og identitet, for i sidste ende at opnå maksimal motivation til vækst og flow.

Vi fokuserer på at skabe et overblik over de situationer og hændelser, hvor det er særligt hensigtsmæssigt, at teamet strækker sig og udviser rummelighed. Men lige så vigtigt er det, at teamet formår at træde i karakter, og argumentere sin sag, når det tjener organisationens øvre formål.

Det kan nogle gange være særdeles svært at tilpasse sig andre personer, nye vilkår, modstridende regler, stressede chefer og verdensomspændende epidemier. Netop derfor begynder vi med hver enkelt persons mindset og tolkninger af, hvad der sker, når man tilpasser sig.

Med den individuelle rejse ind i fremtiden, og med overbevisningerne om at vi alle bør tilpasse i visse situationer, opnår teamet både forståelse, samhørighed og en naturlig årvågenhed i udfordrende situationer. Vi gør noget sammen – vi tilpasser os.

På workshoppen tager vi en ressourcestyrkende tilgang til analysen af situationer, der afkræver at vi tilpasser os.

Workshopbogen

sikrer jer en god proces
Som deltager på Det tilpasningsdygtige team får deltagerne en designet workshopbog, som fanger, kvalificerer og udfordrer de tanker og følelser, der er forbundet med at acceptere og faktisk vokse af tilpasninger.
Workshopbogen giver den enkelte deltager mulighed for...

...at forstå bevæggrundene bag egen udvikling hen mod en moden og respektfuld tilpasningskompetence. Post-workshop er der mange øvelser forbundet ved at forstå denne proces.

Workshopbogen skal således betragtes som...

...den enkelte deltagers mulighed for at udforske sit eget potentiale og udvikling, hvad angår at blive mere og mere tilpasningsdygtig, uden at miste sin kerneidentitet, og uden at blive usynlig for andre.

Workshopbogen udgør ligeledes...

...en gave for den HR-manager og teamleder, som har til opgave at gennemføre forandringerne med succes. De vil på basis af workshopbogens øvelser og refleksioner kunne få righoldige drøftelser med teamets medlemmer.

Workshopbogen er jeres garanti for at workshoppen har reel effekt.

Udbytte og effekt af workshoppen Det tilpasningsdygtige team

Hvert enkelt teammedlem…
Vil være i stand til at tilpasse sig nye betingelser og ny forudsætninger for at levere et godt stykke arbejde.
Vil være bevidst om de signaler, der udsendes, når man virkelig er tilpasningsdygtig.
Vil være motiveret til at tage vare på de teammedlemmer, som har sværere ved at tilpasse sig.
Vil gå foran som et godt eksempel, og udstråle lethed ved at tilpasse sig.

Teamet vil tilegne stærke kompetencer i at skabe flow i samarbejdet med andre teams og afdelinger.

Teamlederen fremmer tilpasningsdygtigheden i det daglige

Boostere til teamlederen

Efter workshoppen Det tilpasningsdygtige team modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre tilpasningsdygtigheden i teamet. Små sjove events og lette happenings i de følgende uger sikrer, at alle bliver på sporet med hensyn til deres egen læring.
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Og meget mere!

HR-manageren eller teamlederen spiller en essentiel rolle i afholdelsen af disse korte og energigivende boostere. Det er jeres øjeblik til at shine, og alle remedierne er givet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.