Workshops

Motiverende workshops
Hver workshop fra Ambitious Teams skaber

sundere effektivitet og højere trivsel

Hver workshop kan stå alene

Hver workshop fra Ambitious Teams varer ½ – 1 dag. De er skabt på basis af 20 års konsulenterfaring og mere end 1.100 leverede undervisningsdage.

De faciliteres af Ambitious Teams, men inddrager teamlederen i forankringen.

Hver workshop kan bindes sammen

Hver workshop er effektfuld i sig selv, og giver teamet ny selvbevidsthed, ny energi og nye kompetencer. Men den store fordel er, at hver workshop enkelt og nemt kan bindes sammen til målrettede workshopprogrammer.

Med disse workshops kan du skabe et forrygende udviklingsprogram for dit team. 

Hver workshop er forankret i psykologisk forskning

Samtlige workshops består af øvelser, spil, refleksion, leg og underholdning, men alt hvad vi foretager os, hviler på motivationspsykologi og socialpsykologi.

Du vil som deltager opleve at en undervisningsdag med Ambitious Teams går hurtigt, og at du får masser af gode værktøjer til din fortsatte rejse som medlem af et team.

Hver workshop tilpasses til jeres behov

Hver workshop består af et powerpoint-show, en workshopbog og en kompetent konsulent så vi har en best practice skabelon for dagen.

Hertil kommer personprofiler, kortspil, plakater og andet materiel, som levendegør dagen og læringen.

Men hver workshop tilpasses naturligvis til jeres ønsker og til publikum, hvad enten I er 5 eller 500 deltagere.

Oversigt over

Ambitious Teams' workshops

Nedenfor kan du se byggestenene til at skabe toppræsterende teams, som på den lange bane nyder sund effektivitet og høj trivsel.

Hvordan jeres vej til at blive rigtigt gode sammen som team er, ja det finder vi ud af i fællesskab. Det anbefales, at begynde med Individet i teamet og derefter bygge flere dage på, baseret på teamets styrker og svagheder.

Hver workshop er helt unik, det er blot et spørgsmål om hvilken vej I vil.

Individet i teamet

1 dags workshop

Samtlige teammedlemmer modtager en psykologisk profil som gør alle bevidste om foretrukken samarbejdsstil. Individuelle styrker bliver anerkendt, men potentielle svagheder bliver også synlige. Den enkelte får kastet lys over sine styrker og svagheder på en reflekteret, engageret og inddragende måde.

Hvad kan jeg blive bedre til for teamets bedste?

Personlig Coaching

1½ time individuelt

Hvert teammedlem modtager personlig coaching og får i denne ombæring forskellige værktøjer og personlige opgaver, der passer til deres situation.

Dette bevirker, at den efterfølgende workshop bliver særdeles righoldig og præcist fokuserer på optimering af samarbejdet i teamet.

Hvad bør jeg være opmærksom på?

Succesfuldt samarbejde

1 dags workshop

Styrk teamånden og jeres fælles motivation med denne workshop, der fokuserer på at bringe alles kræfter bag teamets sande formål.

Alle vil sande, at de skal give for at få, og alle vil ligeledes bide mærke i, at samarbejdet i teamet er bedst, når alle strækker sig.

Hvordan kommer vi som team et niveau op i trivsel og effektivitet?

Det forandringsparate team

1 dags workshop

Tidens tand kræver, at man som menneske må affinde sig med bølgeskulp og det der er værre. Men forandringsparathed kan trænes. Det handler om mindset, fortolkningsevne og om selvbevidsthed. Workshoppen går tæt på den enkeltes overbevisninger på en konstruktiv måde.

Jeg synes da, at jeg er meget forandringsparat, synes I ikke?

Bevar nærværet i teamet

1 dags workshop

Corona-krisen har ændret os alle, men på vidt forskellige måder. Hvis nærværet i teamet skal bevares eller nyskabes, så kræver det at samtlige teammedlemmer har et nysgerrigt blik for den personlige udvikling, der ikke lige fanges ved første øjekast.

Hvordan har jeg ændret mig, og hvad bedes I respektere? 

Respektfuld kommunikation

1 dags workshop

Hvis teamets egentlige potentiale skal frisættes, så kan det ikke gøres uden at udforske og forbedre jeres interne kommunikationsform – skriftligt, mundligt og adfærdsmæssigt. Teamets faldgruber indadtil og udadtil bliver analyseret og løst.

Hvordan udviser jeg sand respekt for mine kolleger?

Motiverende feedback

1 dags workshop

Vejen til højere teameffektivitet går gennem ligeværdig sårbarhed og mod. Dette skaber dybe bånd og stor forståelse deltagerne imellem. Dagen er følelsesmæssig intens og givende i takt med at deltagerne får anvendt de psykologiske værktøjer i et trygt rum.

Hvad bør mine og teamets nye vaner være?

Det tilpasningsdygtige team

1 dags workshop

Covid-19 pandemien har rystet posen for mange teams. Alle har individuelle reaktioner herpå , og det ambitiøse team kommer styrket ud af sådanne forandringer.

På denne workshop ser vi på de blinde pletter mht. forandringer, og sætter løsningsfokus på noget af det, der kan være svært at tale om.

Hvordan har jeg det i virkeligheden i teamet?

Resiliens og fleksibilitet i teamet

1 dags workshop

Psykologisk fleksibilitet og et stærkt vækstmindset, er størrelser der kan mestres på teamniveau. Men det kræver individuel selvbevidsthed, samt at alle i teamet har et fælles mål at aspirere mod. Vi tager fortidige og fremtidige situationer op, og indstiller os på at blive bedre skridt for skridt.

Hvornår kræves det at teamet er særligt resilient?

Tillid i teamet

1 dags workshop

Hvis du ønsker at dit team opnår bedre trivsel og højere effektivitet, så er denne workshop den helt rette. På en legende og seriøs måde træner vi lige netop den adfærd, som vil skabe højere tillid i teamet fremover. Ikke på overfladen, men i dybden. Ikke på kort sigt, men på den lange bane.

Hvad kan vi gøre for at andre får endnu større tillid til os?

Ansvarlighed i teamet

1 dags workshop

Efter at have skabt overblik over hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver, adresserer vi de dybere psykologiske perspektiver i sand ansvarlighed. At teamet får afstemt sine prioriteter og får tydelighed omkring rollerne er positivt, men den ægte motivation for nye opgaver er workshoppen egentlig mål.

Hvordan vil du strække dig for dit team?

Udbytte og effekt af Ambitious Teams' workshops:

Hver enkelt teamdeltager…
Vil drage nytte af bevidstheden om teamets individuelle præferencer og foretrukne arbejdsstile.
Vil kunne tage workshoppens træning og applicere den direkte i hverdagen  – plug og play.
Vil formå at rose styrker og adressere svagheder på en respektfuld måde.
Vil være motiveret til at bringe teamet et niveau op i trivsel og effektivitet.

Teamet vil søge at bibeholde de nye kompetencer til alles bedste.