Ansvarlighed i teamet

Ansvarlighed i teamet kan også leveres virtuelt

Ansvarlighed i teamet forudsætter at man engagerer sig i teamet

Selv teams der starter med at være superengagerede overmennesker, som virkelig trækker på den fælles hammel kan forfalde til silodyrkelse og fejen for egen dør. Og det er en skam, for teamet fælles læring reduceres kraftigt. Og hvad værre er, synergien og potentialet smuldrer.

På workshoppen Ansvarlighed i teamet fokuserer vi på, at komme denne langsommelige hensygnen til livs førend det er for sent. For det enkelte teammedlem opdager ikke selv, at de fælles byrder stille og roligt bliver overset og nedprioriteret i dagligdagen til fordel for egne projekter.

Naturligvis skal alle ikke lave alle opgaver, men vi tilgår emnet ansvarlighed på en motiverende måde, så nysgerrigheden for andres hverdag, engagementet i alles ve og vel, samt respekten for den fælles identitet igen bliver høj.

Hvad vil dine kolleger sige om den måde, som du tager ansvar for teamet på?

Workshopbogen

højner ansvarsfølelsen
Som deltager på Ansvarlighed i teamet får deltagerne en designet workshopbog, som belyser, udfordrer og måske provokerer jeres måde at udvise ansvarlighed på i teamet.
Workshopbogen giver den enkelte deltager mulighed for...

...at komme til bunds i det billede, som andre har af teamadfærden. Går man på arbejde for lønnens skyld, eller går man på arbejde, fordi man er drevet af et indre lys, altså fordi man ikke kan lade være? For at øge ansvarlighed analyserer og nudger vi den grundlæggende motivation.

Workshopbogen skal således betragtes som...

...den enkelte deltagers mulighed for at udforske sit eget potentiale og udvikling i forhold til at tage mere ansvar. Der skabes automatisk en ja-kultur gennem dilemmaer, øvelser, udfordringer og teoretiske input.

Workshopbogen udgør ligeledes...

...en gave for den HR-manager og teamleder, som har til opgave, at teamet løfter i flok. De vil på basis af workshopbogens øvelser og refleksioner kunne få righoldige drøftelser med teamets medlemmer omkring hvordan ansvarlighed praktiseres i hverdagen.

Workshopbogen er jeres garanti for at workshoppen har reel effekt.

Udbytte og effekt af workshoppen Ansvarlighed i teamet

Hvert enkelt teammedlem…
Vil være i stand til strække sig for at udvise en højere grad af ansvarlighed.
Vil være bevidst hvornår andre synes, at man løber fra det fælles ansvar.
Vil være motiveret til at involvere og engagere andre i fælles projekter.
Vil gå foran som et godt eksempel, og udstråle ansvarlighed i sin adfærd.

Teamet vil helt naturligt skabe et langt større fælles ansvarsfølelse, og det gør at I også kommer i mål med de oversete projekter.

Teamlederen fremmer tilpasningsdygtigheden i det daglige

Boostere til teamlederen

Efter workshoppen Ansvarlighed i teamet modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre ansvarligheden i teamet. Små sjove events og lette happenings i de følgende uger sikrer, at alle bliver på sporet med hensyn til deres egen læring.
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Og meget mere!

HR-manageren eller teamlederen spiller en essentiel rolle i afholdelsen af disse korte og energigivende boostere. Det er jeres øjeblik til at shine, og alle remedierne er givet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.