Individet i teamet

Individet i teamet kan leveres virtuelt
Individet i teamet.

En lærerig og motiverende workshop

Individet i teamet er typisk den første workshop i et workshopprogram, fordi deltagernes perceptioner, præferencer og intentioner udfoldes med afsæt selvforståelse og med rod i en psykologisk personlig profil.

Gennem seriøs leg, styrkebaseret feedback og righoldige drøftelser bliver dagens læring forankret dybt i individets bevidsthed og teamets selvforståelse.

Workshoppen får alles nuancer frem i lyset, sande relationer bliver skabt, og alle vil opleve et rigt udbytte i det trygge miljø skabt af facilitatoren. Der er noget på spil i workshoppen og alle ved det. Vi går så langt, som teamet er parat til.

Workshoppen udgør det første autentiske skridt for teamet i en workshoprække mod større trivsel og sundere effektivitet. Workshoppen fungerer fremragende om det er en intens proces for 5 personer eller motiverende for 500 deltagere.

Workshoppen er involverende, oplevelsesrig og motiverende for den enkelte.

Workshopbogen

skaber maksimal læringseffekt
Hver deltager modtager workshopbogen Individet i teamet i begyndelsen af workshoppen. Workshopbogen giver jer maksimalt udbytte af dagen, idet den tjener nogle helt specifikke formål for det ambitiøse team.
Den udgør jeres garanti for...

...at I løbende får masser ud af investeringen, for workshopbogen understøtter direkte øvelserne og udfordringerne på dagen. Måneder og år efter workshoppen vil folk stadigvæk berette om, hvad de fik ud af dagen, og de vil sige, det var her vi virkelig rykkede et niveau op.

Den motiverer den enkelte deltager til et vækstmindset...

...for hver gang vedkommende viser workshopbogen til andre, er de færdiggjorte opgaver et bevis på, at vedkommende arbejder med selvudvikling til teamets bedste.

Den indeholder adskillige lærerige...

...øvelser, psykologiske nudges, motiverende opgaver og plads til individuel refleksion. Men bedst af alt indeholder den også letforståelige øvelser som teamlederen efterfølgende selv kan vælge, at afholde for teamet.

Workshopbogen er HR-afdelingens og teamlederens ven, når indsatsen skal evalueres og den reelle forandring vurderes, for teamudviklingen lever automatisk videre efter workshoppen.

Garanteret værdi og positiv effekt

af workshoppen Individet i teamet

Deltagerne…

Jeg anbefaler workshoppen Individet i teamet som det første modul på en ambitiøs rejse mod at blive et virkelig sundt og effektivt team.
Teamudviklingen integreres i jeres dagligdag af teamlederen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshop modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen, motivationen og meta-drøftelserne fra workshoppen i teamet. Det er vigtigt her, at teamlederen finder nogle ambassadører for den gode stemning, så læringen leges ind.
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Og meget mere!

Teamlederen får disse teamudviklingsværktøjer, så vedkommende selv bliver i stand til at gå foran med implementeringen af læringen og topmotivationen af teamet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

Individet i teamet

3 udtalelser fra workshoppen

Udtalelserne er anonymiserede grundet GDPR, men referencer kan oplyses på forespørgsel samt ved samtykke.

Download workshoppen Individet i teamet i pdf for et godt beslutningsgrundlag.