Vi styrker teamets resiliens

Vi styrker teamets resiliens kan også leveres virtuelt

Det resiliente team styrkes rent faktisk af modgang

Resiliens er en kompetence, der kan udvikles, styrkes og anvendes konstruktivt. Men vi har den alle i forskellig grad. Denne modstandsdygtighed svinger da også gennem livet. Men ved at blive bevidst om hvad der udfordrer vores resiliens, hvordan vores resiliens styrkes, og hvornår det er tid til at få et pusterum, kan teamet virkelig forbedre sig.

Når teamet forstår, at vi har forskellige måde at forsvare os på, forskellige reaktioner overfor farer, og forskellige fortolkninger af hvad en fare er, så oplever man også, at man nogle gange selv – uforvarent naturligvis – er en trussel mod andre ve og vel.

Workshoppen repræsenterer effektiv teamudvikling, når det er bedst med sin psykologiske forankring, intensitet, læringsudbytte og fælles teammotivation.

Vi styrker teamets resiliens berører teamets sårbarhed og mod på en respektfuld og positiv måde, så jeres fælles modstandsdygtighed øges markant.

Workshopbogen fra Ambitious Teams

sikrer maksimal effekt
Som deltager på Vi styrker teamets resiliens får du en designet workshopbog, som belyser og perspektiverer de øvelser, som teamet involveres i.
Workshopbogen giver den enkelte deltager mulighed for...

...at analysere sine egne forsvarsmekanismer og deres tilstand. Workshopbogen uddyber nemlig de relevante psykologiske, sociologiske og antropologiske indsigter, som gør sig gældende indenfor resiliensforskningen.

Workshopbogen skal således betragtes som...

...den enkelte deltagers mulighed for at udforske sin egen resilienskompetence, men også hvordan den ved egen hånd kan styrkes.

Workshopbogen udgør ligeledes...

...en gave for den HR-manager, som er ambitiøs på teamets vegne, da de indeholder 5 specifikke og forankrende øvelser til anvendelse i tiden efter workshoppen.

Workshopbogen er jeres garanti for et vedvarende stort læringsudbytte af workshoppen

Udbytte og effekt af workshoppen Vi styrker teamets resiliens

Hvert enkelt teammedlem…
Bliver klar over sine egne styrker og svagheder hvad angår resiliens.
Får ytret hvilke handlinger og ytringer, der virkelig rammer hårdt.
Vil være motiveret til at løfte andres resiliens, bevidst og respektfuldt.
Vil formå at bidrage til at teamets resiliens styrkes markant.

Når teamet formår at identificere og forholde sig til sin egen resiliens, så tages syvmile skridt mod fremtidig succes.

Teamudviklingen integreres i jeres dagligdag af teamlederen

Boostere til teamlederen

Efter workshoppen Teamets resiliens modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen fra workshoppen i teamet.
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Og meget mere!

HR-manageren eller teamlederen spiller en essentiel rolle i afholdelsen af disse korte og energigivende boosts. Forlæng den positive effekt af i Vi styrker teamets resiliens med de mange boostere.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.