Teamudviklingsprogrammer

Sammensætninger af workshops
Hvis du ønsker

at dit team samarbejder mere positivt og effektivt…

Teamudviklingsprogrammet motiverer folk til at klinke eventuelle skår, bygge bro og tilgå samarbejdet med et helt nyt engageret mindset. Teamudviklingsprogrammet består af 3 workshopmoduler, der hver repræsenterer effektiv teamudvikling indenfor emnet.

Individet i teamet

1 dags workshop

Samtlige teammedlemmer modtager en psykologisk profil som gør alle bevidste om foretrukken samarbejdsstil. Individuelle styrker bliver anerkendt, men potentielle svagheder bliver også synlige. Den enkelte får kastet lys over sine styrker og svagheder på en reflekteret, engageret og inddragende måde.

Hvad kan jeg blive bedre til for teamets bedste?

Personlig Coaching

1½ time individuelt

Hvert teammedlem modtager personlig coaching og får i denne ombæring forskellige værktøjer og personlige opgaver, der passer til deres situation.
Dette bevirker, at den efterfølgende workshop bliver særdeles righoldig og præcist fokuserer på optimering af samarbejdet i teamet.

Hvad bør jeg være opmærksom på? 

Succesfuldt samarbejde

1 dags workshop

Styrk teamånden og jeres fælles motivation med denne workshop, der fokuserer på at bringe alles kræfter bag teamets sande formål. Alle vil sande, at de skal give for at få, og alle vil ligeledes bide mærke i, at samarbejdet i teamet er bedst, når alle strækker sig.

Hvordan kommer vi som team et niveau op i trivsel og effektivitet?

Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer kan designes til jeres specifikke ønsker…

Hvis du ønsker

en mere ærlig, venlig og respektfuld kommunikation i teamet…

Teamudviklingsprogrammet højner arbejdsmiljøet, gør hverdagen nemmere og får alle til at føle sig hørt og forstået. I får 3 workshopmoduler på teamudviklingsprogrammet der skaber effektivitet og trivsel hvad angår teamets kommunikation.

Individet i teamet

1 dags workshop

Hvert teammedlem modtager en psykologisk profil, der i dybden beretter om deres individuelle kommunikationsstil. Den enkelte deltager bliver bevidst om hvordan kollegerne opfatter dem på baggrund af kommunikationsstilen.

Hvad er bare så typisk mig, på godt og ondt, når jeg kommunikerer med andre?

Respektfuld kommunikation

1 dags workshop

Hvis teamets egentlige potentiale skal frisættes, så kan det ikke gøres uden at udforske og forbedre jeres interne kommunikationsform – skriftligt, mundligt og adfærdsmæssigt. Teamets faldgruber indadtil og udadtil bliver analyseret og løst.

Hvordan udviser jeg sand respekt for mine kolleger?

Motiverende feedback

1 dags workshop

Vejen til højere teameffektivitet går gennem ligeværdig sårbarhed og mod. Dette skaber dybe bånd og stor forståelse deltagerne imellem. Dagen er følelsesmæssig intens og givende i takt med at deltagerne får anvendt de psykologiske værktøjer i et trygt rum.

Hvad bør mine og teamets nye vaner være?

Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer kan designes til jeres specifikke ønsker…

Hvis du ønsker

at teamet bliver virkelig gode til at håndtere forandringer…

Teamudviklingsprogrammet lader teamet destillere læringen og motivationen fra Covid-19, og får dem styrket igennem på den anden side. Selve teamudviklingsprogrammet består af 3 workshopmoduler, der hver repræsenterer effektiv teamudvikling indenfor positiv håndtering af forandringer.

Individet i teamet

1 dags workshop

Samtlige teammedlemmer får på denne motiverende workshop en psykologisk profil, der er ankerpunktet i deres fælles selvopdagelse. Temaet for workshopprogrammet adresseres, så hver person har en god selvforståelse for hvordan de personligt håndterer forandringer.

Hvordan opfører jeg mig egentlig under forandringer?

Det tilpasningsdygtige team

1 dags workshop

Covid-19 pandemien har rystet posen for mange teams. Alle har individuelle reaktioner herpå , og det ambitiøse team kommer styrket ud af sådanne forandringer.

På denne workshop ser vi på de blinde pletter mht. forandringer, og sætter løsningsfokus på noget af det, der kan være svært at tale om.

Hvordan har jeg det i virkeligheden i teamet?

Resiliens og fleksibilitet i teamet

1 dags workshop

Psykologisk fleksibilitet og et stærkt vækstmindset, er størrelser der kan mestres på teamniveau. Men det kræver individuel selvbevidsthed, samt at alle i teamet har et fælles mål at aspirere mod. Vi tager fortidige og fremtidige situationer op, og indstiller os på at blive bedre skridt for skridt.

Hvornår kræves det at teamet er særligt resilient?

Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer kan designes til jeres specifikke ønsker…

Hvis du ønsker

at styrke teamets tillid og ansvarlighed…

Teamudviklingsprogrammet vækker virkelig den enkelte deltagers selvbevidsthed og motivation for at bidrage til teamet. I løbet af 3 forrygende teamudviklingsdage bygger vi teamet op indefra, alt imens vi leger, reflekterer, spiller, præsenterer, drøfter og udvikler hinanden.

Individet i teamet

1 dags workshop

Samtlige teammedlemmer bidrager fra først færd med at skabe en tillidspræget stemning. Med udgangspunkt i en psykologisk profil og processuelle øvelser opdager den enkelte nye sider af sig selv. Tillid og ansvarlighed tematiseres på motiverende vis og sammenholdes med den enkeltes personlige præferencer.

Hvornår har andre typisk svært på at have tillid til mig?

Tillid i teamet

1 dags workshop

Hvis du ønsker at dit team opnår bedre trivsel og højere effektivitet, så er denne workshop den helt rette. På en legende og seriøs måde træner vi lige netop den adfærd, som vil skabe højere tillid i teamet fremover. Ikke på overfladen, men i dybden. Ikke på kort sigt, men på den lange bane.

Hvad kan vi gøre for at andre får endnu større tillid til os?

Ansvarlighed i teamet

1 dags workshop

Efter at have skabt overblik over hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver, adresserer vi de dybere psykologiske perspektiver i sand ansvarlighed. At teamet får afstemt sine prioriteter og får tydelighed omkring rollerne er positivt, men den ægte motivation for nye opgaver er workshoppen egentlig mål.

Hvordan vil du strække dig for dit team?

Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer kan designes til jeres specifikke ønsker…

Workshopprogrammer med garanteret positiv effekt

Alle workshops i Ambitious Teams:

Er forankret i samtidig psykologisk research

Men de øvelser vi laver er umiddelbare, sjove og fokuserer på at give deltagerne plug and play-værktøjer til eget brug. Teorierne er således blevet konverteret til leg, øvelser udfordringer, boostere og processer for maksimum effekt.

Er bygget efter Kirk Patricks læringstilgang

I Ambitious Teams går deltagerne smilende og engagerede fra samtlige workshops. De er kommet hinanden ved, har grint af sig selv, men også trænet hvordan de kan implementere læringen i det daglige, så hele organisationen får maksimal værdi for pengene.

Er inspirerende, sjove, interaktive og udgør et frirum for nyopdagelse i teamet

Hver workshop tilpasses deltagernes selvforståelse, høj som lav. Vi skaber i fællesskab et behageligt og trygt miljø, så alle kan udfolde sig i eget tempo.

Er understøttet af en workshopbog, der er helt unik for temaet

Workshopbogen følger læringen progressivt på dagen. Til tider vælger vi dog at følge teamets pace, hvorved øvelserne og udfordringerne i workshopbogen bliver til øvelser, som teamlederen selv kan anvende efterfølgende.

Alle teamudviklingsprogrammer er hver bundet sammen af workshopbøger

Ambitious Teams' workshopbøger
Hver workshopbog følger best practice...

...for det pågældende workshoptema, hvilket sikrer progressiv læring.

Hver workshopbog fokuserer på...

...fat frigøre potentialet hos hver enkelt deltager inden for temaet, både under og efter workshoppen.

Workshopbøgerne gør det muligt for teamlederen at...

...adressere og indramme de indsatser og arbejdsgange, der vil forbedre teamets præstationsevne.

Udbytte og effekt af Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer:

Hver enkelt teamdeltager…
Bliver bevidst om teamets individuelle præferencer og foretrukne arbejdsstile.
Vil kunne tage workshoppens træning og applicere den direkte i hverdagen – plug og play.
Vil formå at rose styrker og adressere svagheder på en respektfuld måde.
Vil være motiveret til at bringe teamet et niveau op i trivsel og effektivitet.

Teamet vil søge at bibeholde de nye kompetencer til alles bedste.

På alle teamudviklingsprogrammer bærer teamlederen et stort ansvar for successen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshop modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen fra workshoppen i teamet. Teamlederen er således helten i det daglige, eksperten som med små nudges sørger for at læringen leges ind i processer, kultur og arbejdsmiljø.
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Og meget mere!

Samtlige teamudviklingsprogrammer rummer specifikke psykologiske værktøjer, som kommer I får efter hver workshop. I Ambitious Teams kalder vi disse redskaber for boostere.

Disse boostere resulterer i teamudviklingsprogrammer med høj effekt.