Succesfuldt samarbejde

Succesfuldt samarbejde kan leveres virtuelt

Workshoppen vækker teamånden og motivationen i teamet

Succesfuldt samarbejde bringer med sin forankring i motivationspsykologi teamet sammen omkring teamets fælles formål. Vi analyserer jeres opgavemæssige snitflader, overlap og gensidige afhængigheder, for at identificere hvilke nye aftaler der skal laves og hvilke der skal bortfalde.

På positiv vis har vi fokus på at spille hinanden gode, så ingen føler sig oversete. Det succesfulde samarbejde handler især om de positive intentioner, brobygning og om at anerkende hinandens indsatser for fællesskabet.

På dagen når vi at få lavet et slutdokument, en psykologisk kontrakt med de fælles aftaler, så alles fokus og arbejdsindsats efterfølgende peger i samme retning.

Samtlige deltagere får let anvendelige og let forståelige psykologiske redskaber til at skabe et virkelig succesfuldt teamsamarbejde efterfølgende.

Workshopbogen

giver maksimal læringseffekt
Workshopbogen Succesfuldt samarbejde fylder 40 sider og har en ganske specifik funktion i forhold til selve workshoppen.
Workshopbogen er jeres garanti for...

...at I får maksimalt udbytte af læringen. Den rummer nemlig øvelser og opgaver der tjener som forankringer af aftaler, løfter og indsigter fra workshoppen.

Workshopbogen fokuserer på...

...at kompetenceudvikle den enkelte deltager i vedkommendes eget tempo, således at der er motivation bag de efterfølgende indsatser for at forbedre teamets samarbejde.

Workshopbogen består af...

...psykologiske nudges, motivationelle opgaver, samarbejdsteori, alt sammen skabt med den hensigt at teamet opnår det bedst mulige samarbejde.

Workshopbogen bidrager til skabelse af høj læringseffekt og sundere trivsel, men også til reel positiv effekt på organisationens bundlinie.

Udbytte og effekt af workshoppen Succesfuldt samarbejde:

Hvert enkelt teammedlem…
Bliver bevidst om de signaler de sender til andre under samarbejdet.
Opdager nye sider, lag, ønsker og krav fra deres kolleger.
Træner de svære sider af samarbejdet, at strække sig og tilpasse sig.
Vil være i stand til at træde i karakter og stille krav til samarbejdet.

Alle i teamet vil mestre at anvende psykologiske værktøjer i samarbejdet.

Teamudviklingen integreres i jeres dagligdag af teamlederen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshop modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen fra workshoppen i teamet.
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Og meget mere!

Teamlederen får disse teamudviklingsværktøjer, så vedkommende selv bliver i stand til at gå foran med implementeringen af læring og topmotivationen af teamet.

Disse boostere mangfoldiggør den tematiske workshops effekt

Download workshoppen Succesfuldt samarbejde i pdf for et godt beslutningsgrundlag.