Skab visionen

for teams og organisationer der ønsker sig en dybt forankret vision
SKAB VISIONEN

for teams og organisationer der ønsker sig en dybt forankret vision

Ledelsens visioner

1 dags workshop

Alle i ledergruppen modtager en psykologisk profil, der anvendes som fundament i processen frem mod skabelsen af jeres vision og vision statement.

Alle får her øjnene op for at visionen gerne skal være fængende og motiverende, så den både er forståelig og nem at omsætte til handling senere hen.

Ledelsen definerer altså sin egen midlertidige vision.

én vision for alle - alle for én vision

2 timer

Organisationens endelige vision er ikke fundet endnu. De ansatte skal også inddrages, for at visionen er dybt forankret i hver person. Dette ansvar må ledelsen gerne påtage sig.

I involveringen af hele organisationen får ledelsen derfor psykologiske værktøjer, handouts og powerpoints til at køre en 2 timers visionsproces for resten af organisationen. Ambitious Teams kan også facilitere denne den af processen.

De ansatte sender herefter deres egne visionsforslag til Ambitious Teams.

Vores organisation - vores vision

1 dags workshop

Ambitious Teams faciliterer en visionsproces for alle involverede, for det endelige vision statement skal findes.

Resten af deltagerne får deres egne Insights Personprofiler, så vi kan forankre visionen i organisationens selvforståelse, puls og hjerteslag.

Den endelige vision bliver skabt gennem empatisk dialog og anerkendelse af de indkomne visions forslag.

Fra vision til prioriterede missioner

1 dags workshop

Inden for rammerne af visionen drøftes nu missionen, altså hvordan visionen bliver til virkelighed på det operationelle niveau.

Hver enkelt forpligter sig til forskellige opgaver og missioner, men især til at leve visionen på daglig basis.

Den dybereliggende motivation bag visionen omsættes i handling. Således afsluttes en succesfuld og motiverende visionsproces, hvor alle bidrager positivt til indfrielse af fremtidens vision.

Ambitious Teams' visionsprogrammer designes altid til jeres specifikke ønsker…

Evaluering af visionsprogrammet

Juni 2021
Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 142 målepunkter. Referencer kan oplyses på forespørgsel.
0
Ud af 10
Workshopprogrammer med garanteret positiv effekt.

Skab visionen er et workshopprogram, der bringer teamet sammen, og som skaber motivation og momentum bag visionen.

Skab visionen:
Er et workshopprogram designet til at...

...teams, afdelinger, virksomheder, samt internationale business units får skabt en vision, alle kan støtte op om. Måske har I en global vision i forvejen, som godt kan bringes ned på skandinavisk niveau, eller en virksomhedsvision som et særligt team bliver nødt til at specificere? Det handler altid om at skabe en levende og funklende vision.

Er bygget efter Kirk Patricks læringstilgang...

...der lader deltagerne gå engagerede og motiverede fra samtlige workshops, men samtidig sikrer at de ved, hvordan de skal omsætte læring til praksis. I dette tilfælde involveres lederne på et særligt plan, så de bliver rollemodeller for visionen.

Er et workshopprogram vi laver i fællesskab.

Jeres drømme, håb, værdier, idéer og forudsætninger for at skabe en vision fanger jeg, og integrerer i den workshopbog vi begge bliver forfattere på. Resultatet bliver at alle har organisationens nye vision i workshopbogen, inklusiv det store hvorfor bag og i skøn harmoni med organisationens identitet.

Skab visionen er som program bundet sammen af 4 workshopbøger

Ambitious Teams' workshopbøger til skabelse af visionen
Workshopbøgerne er...

...40 sider, og omhandler visionsprocessen og missionsprocessen. Bøgerne er letlæselig, nemme forstå og fulde af inspiration. Workshopbøgerne findes både på dansk og engelsk.

Hver workshopbog fokuserer på...

... at få individet til at åbne sig, bringe det bedste frem i vedkommende, og udruste vedkommende med stærke værktøjer til at skabe og bidrage til visionen.

Workshopbøgerne vil efter processen...

...stå som et vidnesbyrd på hvad den enkelte har bidraget med af refleksion, indsigter, løsning af opgaver etc. Bøgerne inddrager alle i skabelsen af visionen.

Udbytte og effekt af Ambitious Teams' workshopprogram Skab visionen:

Hver enkelt teamdeltager…
Får sit eget personlige forhold til visionen gennem den involverende proces.
Vil være kompetent og motiveret til at omsætte visionen til handling.
Vil have drømt sig ud i fremtiden med organisationen.
Vil være motiveret til at bringe teamet et niveau op i trivsel og effektivitet.

Teamet vil have samlet sine initiativer, opgaver og tiltag, så de alle peger i den samme retning – mod visionen.

Download Ambitious teams katalog over konsulentydelser, og få gode idéer til et samarbejde.

Kataloget
Beretter at du kan købe abonnementer hos ambitious teams...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

Viser hvordan du kan styrke din hr-afdeling eller...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

Illustrerer hvordan vi kan skabe og levere forrygende programmer sammen.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.