Respektfuld kommunikation

Respektfuld kommunikation kan sagtens leveres virtuelt

Workshoppen optimerer kommunikationen og styrker teamet

Respektfuld kommunikation vil styrke ethvert team. Workshoppens omdrejningspunkt er således jeres indbyrdes kommunikation i teamet. På hvilke områder kan vi sikre, at den bliver mere respektfuld og motiverende for den enkelte?

I inviteres til at udforske jeres egne kommunikative vaner på godt og ondt. På basis af kommunikationspsykologi og jeres individuelle personprofiler har vi et solidt udgangspunkt, når vi adresserer teamets kommunikative styrker og svagheder.

Dernæst kigger vi på individets kommunikation, verbal og non-verbal. Hvordan vil du gerne kommunikeres til og hvilke uhensigtsmæssige kommunikative vane er du parat til at indrømme og ændre?

Når alle strækker sig for teamets bedste, så går I med sikkerhed et niveau op i trivsel og effektivitet, hvad angår kommunikative kompetencer.

Workshoppen Respektfuld kommunikation er involverende, motiverende, underholdende og læringsrig.

Workshopbogen Respektfuld kommunikation

giver maksimal læringseffekt
Workshopbogen Respektfuld kommunikation fylder 40 sider og har nogle ganske specifikke funktioner i forhold til selve workshoppen.
Workshopbogen er jeres garanti for...

...at I får maksimalt udbytte af læringen. Den rummer nemlig øvelser og opgaver, der tjener som forankringer af aftaler, løfter og indsigter fra workshoppen.

Workshopbogen fokuserer på...

...at kompetenceudvikle den enkelte deltager i vedkommendes eget tempo, således at der er motivation bag de efterfølgende indsatser for at forbedre teamets indbyrdes kommunikation.

Workshopbogen består af...

...psykologiske nudges, motivationelle opgaver, kommunikationsteori, alt sammen skabt med den hensigt at teamet opnår den bedst mulige kommunikation.

Workshopbogen bidrager til skabelse af høj læringseffekt og sundere trivsel, men også til reel positiv effekt på organisationens bundlinie.

Udbytte og effekt af workshoppen Respektfuld kommunikation

Hvert enkelt teammedlem…
Bliver bevidst intensiteten af deres egen kommunikation.
Vil i kraft workhoppens træning kommunikere personbestemt efterfølgende.
Vil lege med kommunikationen i dagligdagen, alt imens de strækker og tilpasser sig.
Vil være i stand til at tage workshoppens metadialoger med i hjertefulde dialoger.

Teamet vil have de psykologiske værktøjer rede og klar til brug i pressede situationer.

Teamudviklingen integreres i jeres dagligdag af teamlederen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshoppen Respektfuld kommunikation modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen fra i teamet. Nogle ambassadører bliver valgt og legen med nærværende, motiverende, underholdende og fri kommunikation trænes i det daglige.
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Og meget mere!

Teamlederen får disse teamudviklingsværktøjer, så vedkommende selv bliver i stand til at gå foran med implementeringen af respektfuld kommunikation i teamet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

Download workshoppen Respektfuld kommunikation i pdf for et godt beslutningsgrundlag.