Vi spiller hinanden gode

en nærværende teamdag med garanteret effekt
Teamdag - Vi spiller hinanden gode.

En inspirerende og motiverende workshop

Vi spiller hinanden gode er en energigivende teamdag, som sikrer at alle føler sig autentisk set, hørt og forstået på den lange bane. For i løbet af dagen forholder teamet sig konstruktivt og positivt til de tematikker, der er på spil i teamet.

Et ambitiøst team forholder sig bevidst til de udfordringer, opgaver og muligheder, der byder sig. Det gør vi også på denne dag, men på en måde så alle spilles gode.

Alle får på dagen en Insights Personprofil, hvilket danner en psykologisk sikker ramme for forståelsen af de processer og dynamikker, der er på spil i teamet. Alle teammedlemmer er unikke hvad angår samarbejdsstil, men alligevel bliver det nemt for jer at løfte hinanden op med de værktøjer I får i hænde.

Der vil både være fokus på hvad teamet skal lære, og på hvad den enkelte kan gøre for at løfte teamet endnu mere.

WORKSHOPPEN ER INVOLVERENDE, OPLEVELSESRIG OG MOTIVERENDE FOR DEN ENKELTE.

Workshopbogen

skaber maksimal læringseffekt

Hver deltager modtager workshopbogen Vi spiller hinanden gode i begyndelsen af workshoppen. Workshopbogen giver jer maksimalt udbytte af dagen, idet den tjener nogle helt specifikke formål for det ambitiøse team.

Den udgør jeres garanti for...

...at I løbende får masser ud af investeringen, for workshopbogen understøtter direkte øvelserne og udfordringerne på dagen. Måneder og år efter workshoppen vil folk stadigvæk berette om, hvad de fik ud af dagen, og de vil sige, det var her vi virkelig rykkede et niveau op.

Den motiverer den enkelte deltager til et vækstmindset...

...for hver gang vedkommende viser workshopbogen til andre, er de færdiggjorte opgaver et bevis på, at vedkommende arbejder med selvudvikling til teamets bedste.

Den indeholder adskillige lærerige...

...øvelser, psykologiske nudges, motiverende opgaver og plads til individuel refleksion. Men bedst af alt indeholder den også letforståelige øvelser som teamlederen efterfølgende selv kan vælge, at afholde for teamet.

Vi spiller hinanden gode - Ambitious Teams.

WORKSHOPBOGEN ER HR-AFDELINGENS OG TEAMLEDERENS VEN, NÅR INDSATSEN SKAL EVALUERES OG DEN REELLE FORANDRING VURDERES. Workshopbogen sikrer at TEAMUDVIKLINGEN LEVER AUTOMATISK VIDERE EFTER WORKSHOPPEN.

Tom Fisker Jørgensen

Garanteret værdi og positiv effekt

af workshoppen Vi spiller hinanden gode

Deltagerne…

Jeg anbefaler workshoppen Vi spiller hinanden gode hvis I ønsker en positiv teamdag med masser af læring og interaktion.

Boostere til teamlederen

Teamudviklingen integreres efterfølgende i jeres dagligdag af teamlederen
5 specifikke øvelser

som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.

5 tematiske dilemmaer

som teamet bedes løse på egen hånd.

5 udfordringer der engagerer teamet

til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

4 udtalelser fra denne workshop

0
Gennemsnitlig evaluering ud af 660 feedbacks på skala fra 0 - 10 af workshoppen "Vi spiller hinanden gode"

Download workshoppen Vi spiller hinanden gode i pdf for et godt beslutningsgrundlag.

Efter workshoppen får I også 3 mindre Teamudviklingsworkshops til forankring af de positive effekter

Teamudviklingskortene...
Bevirker at i selv kan levere den læring...

... som praksisnært er relateret til workshoppen. Hele formålet med samarbejdet Ambitious Teams er, at I på egen hånd opnår de niveauer af trivsel og effektivitet, som I ønsker jer.

forlænger metakommunikationen fra workshoppen

... så de nye vaner bliver til hverdag. Den måde vi formår at kommunikere på i løbet af workshoppen tager I gennem teamudviklingskortene selv ejerskab for. De øvelser som teamudviklingskortene repræsenterer sikrer, at I selv tager ejerskab og handling på jeres teamudvikling.

er sjove og interaktive øvelser mellem 30 minutter og 1 times varighed

Forsiden af teamudviklingskortene beskriver tematikken for øvelsen, varigheden og hvad I kan opnå som team. Bagsiden af teamudviklingskortene giver facilitatoren instruktioner til hvordan øvelsen skal leveres i simple og letforståeligt sprog.

Download Ambitious teams katalog over konsulentydelser, og få gode idéer til et samarbejde.

Kataloget...

Beretter at du kan købe abonnementer hos ambitious teams...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

Viser hvordan du kan styrke din hr-afdeling eller...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

Illustrerer hvordan vi kan skabe og levere forrygende programmer sammen.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Få et godt tilbud på workshoppen!

Skriv eller Giv mig et kald