Sådan bliver vi et effektivt team – Første skridt

Af Tom Fisker Jørgensen

Vækstbetingelser for det ambitiøse team

Ligesom et agern er prædisponeret til at blive et prægtigt egetræ, så rummer et ambitiøst team et naturligt iboende mål om, at blive et effektivt og velfungerende team. Men virkeliggørelsen af vedvarende høj teameffektivitet er svær for de fleste teams. Dog, det er ikke umuligt. Det handler om den rette begyndelse. Agernet kan heller ikke gro uden de rette vækstbetingelser.

Det er min erfaring, at mange udviklingsprogrammer planlægges uden ordentlig forankring i teamets ‘hvorfor’, i den livsgivende gylle for agernet, om jeg så må sige.

Effektiv teamudvikling kræver forarbejde

Den første forhindring på vejen mod højere teameffektivitet, er at blive enige om hvad teameffektivitet i det hele taget er. Enig med direktøren for det hele, med konsulenten, med dig selv, men også med teamet. Faktisk vil svaret herpå variere en hel del, når spørgsmålet stilles til medlemmer af det samme team.

Hvert teammedlem har et vist ansvarsområde, hvilket afstedkommer et vist udsyn, perspektiv på teamet og ganske særlige forventninger til et teameffektivitetsprogram.

Når et menigt teammedlem hører “Vi har brug for at blive mere effektive som team”, så opstår der umiddelbart forskellige former for forestillinger, håb, bekymringer og forventninger i ét virvar. Og vælger du at køre et udviklingsprogram uden teamets inddragelse, så har du motivationsmæssigt fejlet på forhånd.

Hvad vil I opnå med teamudviklingen?

Dette kaos fører til det første springende punkt angående effektiv teamudvikling: tydeligt at definere hvad der menes, når følgende introduceres: “Vi har valgt at køre et udviklingsprogram, så vi kan blive mere effektive i teamet.” Folks hjerner er meningsskabende, og lynhurtigt laves der forbindelser, så budskaberne kan forstås.

Men når alle ejer en del af sandheden i teamet, i kraft af deres opdelte ansvarsområder, så vil teammedlemmerne hurtigt begynde at forbedre, hvad de nu end mener, er ineffektivt i teamet… inden for deres område.

Først skridt for det ambitiøse team der gerne vil være effektivt, er at bevæge sig i samme retning. Det helt essentielle spørgsmål for en teamleder at stille sig selv er derfor:

På hvilke specifikke områder ønsker jeg,

at mit team bliver mere effektivt?

Nogle teamledere kan svare hurtigt herpå, og nævner:

“Vi har brug for at blive bedre til at samarbejde.”

“Vi skal være bedre til at kommunikere.”

“Vi har brug for en højere grad af respekt i det daglige.”

“Vi skal simpelthen have motivationen op.”

Teamets dybereliggende motivation

Alle disse svar er vidnesbyrd om tankeprocesser, der er teamledertitlen værdig: vi er nødt til at arbejde med de bagvedliggende årsager for at skabe teameffektivitet, det vil sige de bløde værdier bag de hårde tal. Med andre ord er svarene midler til andre mere indlysende og direkte mål, som dog ikke rummer megen motivation for de ansatte. Vi skal være mere effektive…

“Så vi kan producere mere varer pr. time.”

“Så vi kan øge vores omsætning.”

“Så vi kan tjene flere penge til vores aktionærer.”

“Så vi får mere ud af den løn vi betaler dig.”

Skabelse af virkelig teameffektivitet i ethvert team kan således brydes ned til dette: er vi ærlige i vores budskaber som teamledere, direktører og ejere? Er vi gennemsigtige omkring hvorfor’et bag workshopprogrammet? Kan alle på teamudviklingsprogrammet finde personlig mening i at blive mere effektive, ikke blot i dag, nej, hver dag?

Teamudvikling med noget til alle

Ønsker du som teamleder eller HR-ansvarlig at stå i spidsen for et excellent udviklingsprogram, så sørg for at identificere det fælles formål, den fælles motivation og den fælles gevinst for både virksomheden og deltagerne. For i det sekund du har introduceret idéen, så vil alle søge at besvare hvorfor, hvilket er en proces du ikke kan håndtere, da den foregår i folks hoveder.

Sand og vedvarende motivation for alle involverede parter opstår, når du har identificeret den fælles platform. Ellers risikerer du at forvirre og forstyrre dit team i deres rutiner, og herved faktisk at nedbryde motivationen. Første skridt i skabelsen af teameffektivitet:

Hvordan kan udviklingsprogrammet være berigende for os alle?