Gavegivning i teamet

Af Tom Fisker Jørgensen

Gavegivning – en del af dig

Helt tilbage i tid, fra menneskeslægtens tilblivelse, fra Australopeticus, over Homo Ergaster og Neandertaleren, har mennesket givet hinanden gaver.

Nogle gange i form af ly for natten, en særlig god kastesten, et afbalanceret spyd, en amulet til efterlivet eller måske tryghed i gruppen i form af forsvar fra trusler.

Homo sapiens-slægten er ca. 300.000 år gammel, og det er indkodet i vores dna, at give hinanden noget. Faktisk har gavegivning sikret vores overlevelse som art.

Gaver kommer nu om dage i mange indpakninger og afskygninger. En gave kan være en handling, en adfærd, en tilkendegivelse, men den rummer i høj grad også et symbolsk element. Gavens grundlæggende funktion er nemlig, at knytte bånd til et andet menneske.

Gavegivning i teamet

Når vi betragter et team og dets dynamikker gennem gavegivningens linse, så åbenbarer en ny verden sig for os, et forklaringsrum som i høj grad kan bruges som grundlag for forståelse af konflikter, demotivation og mistrivsel.

På den anden side kan gavegivningens psykologi også kaste lys over det bagvedliggende ‘hvorfor’, når man søger at redegøre for årsagerne til visse teams tilsyneladende uforklarlige succeser.

Effektiv teamudvikling med Ambitious Teams beror blandt andet på bringe hver enkelt deltager til bevidsthed omkring den symbolske udvekling af gaver.

Som mennesker er vi ofte meget klar over, hvad vi giver andre, fordi en gave er aldrig blot en gave – den rummer altid noget af dig selv. Marcel Mauss sagde dette i sin skelsættende tanker om gavegivning i 1924: “the objects are never completely separated from the men who exchange them”.

Vi strækker os, når vi giver gaver

Vigtigheden i udtrykket “at give en gave” skal man således ikke tage fejl af, for det forudsætter en proaktiv handling fra gavegiveren, hvis fremstrakte arme, man næsten kan fornemme for sit indre blik. “Jeg har strukket mig for dig“, tænker gavegiveren, “så hvad har du tænkt dig at gøre for mig?“.

At fungere som et velfungerende og proaktivt medlem af et team indebærer handlemæssig empatisk forståelse for dette tilhørsforhold til skyldsnetværket.

  • Du giver en gave, når du tilbyder din hjælp til din kollega.
  • Du giver en gave, når du lytter opmærksomt til kollegaens falbelader.
  • Du giver en gave, når du arbejder dag og nat for at blive færdig til tiden.

Fælles for disse gaver er, at du i givningen strækker dig væk fra din komfortzone, hvor alle dine personlige præferencer råder, og over mod kollegaen.

I teamet, som i parforholdet, er det lige præcist dette niveau, du bliver målt på som kollega: kvaliteten af din tilbudte hjælp, din autentiske tilstedeværelse i lytningen og hvorvidt din arbejdsindsats rent faktisk gavnede mig personligt som kollega.

Gavegivningens psykologi

Du kender følelsen. Følelsen af at have fået en gave, som du ikke helt havde forventet, ikke helt havde ønsket dig.

Du finder dog hurtigt en grimasse, der kan passe, for som modtager har du også en rolle at spille i gavegivningens psykologi: du bydes at være

taknemmelig og betale tilbage, i det mindste med et smil og et påskønnende nik.

Men i teamsammenhæng er det trættende at forstille sig. Lad os bryde falskheden og de nedadgående spiraler, for måske ligger der også et ansvar på dine skuldre.

Har du overhovedet fortalt andre, hvad du ønsker dig?