Teamets selvbevidsthed

Af Tom Fisker Jørgensen

Teamudvikling er ikke bare teamudvikling

Hver gang det var tid til at levere en workshop i teamudvikling, har jeg gennem min karriere virkelig nydt, at møde et nyt team og facilitere specifikke og tilpassede processer med dem.

Nogle teams havde konflikter, mens andre ville præstere endnu bedre, ofte selvom de i forvejen var virkelig godt kørende. Nogle igen havde brug for at finde deres vej frem, andre led under dårligt lederskab, mens andre led af demotivation. Helt andre teams udviste tydelige tegn på stress, grundet en bred vifte af faktorer.

Hvert team var unikt, men samtlige teams havde brug for at øge bevidstheden i teamet, for at kunne trives mere og blive mere effektive.

Og det er her vi starter i Ambitious Teams. Næsten hver gang. Hvis seriøse forbedringer og virkelige forandringer skal leve i teamet på lang sigt, så kommer man ikke uden om et metodisk procesarbejde ind i og rundt om teamets selvbevidsthed.

Selvbevidsthed er afgørende for teamets potentiale

Med hundredvis af workshops i bagagen bliver det ret tydeligt, at et teams samlede niveau af selvbevidsthed afhænger af de individuelle teammedlemmers selvbevidsthed. Dette er tilfældet med teams af nyansatte, såvel som det er tilfældet med internationale direktørteams i globale virksomheder.

Faktisk vil jeg strække mine observationer så langt, at jeg hævder, at fraværet af selvbevidsthed hos blot et enkelt teammedlem ofte er skæbnesvangert for teamets samlede præstationsevne.

Prøv at tænke efter for dig selv. Reflektér over dit eget team. Den person som er mindst bevidst omkring de signaler, som vedkommende sender til sine kolleger, er det svageste led i kæden.

Jeg er naturligvis bevidst om provokationen i dette udsagn, så skyndsomt præciserer jeg, at folk uden bevidsthed om deres egne styrker og svagheder, deres egen måde at samarbejde og kommunikere på, ejheller er i stand til virkelig at modtage feedback fra andre.

De vil kaste den fra sig og pege. Med andre ord, disse mennesker gør tingene på egen måde, ganske uvidende om den effekt de har på andre.

Selvbevidsthedens vigtighed

Hvad mener jeg helt konkret?:

Selvbevidsthed er en forudsætning for at lave vedvarende vaneændringer.

  • Ellers vil du kunne høre udsagn som: “Hvorfor skal jeg arbejde på noget, som jeg faktisk ikke kan genkende som noget reelt problem?”

Selvbevidsthed er påkrævet i det rigtigt gode samarbejde.

  • Eller vil du kunne høre udsagn som: “Hvorfor skal jeg strække mig mod andre eller mod et fælles mål, når jeg faktisk ikke har lyst til det?”

Selvbevidsthed er essentielt for at kunne se og anerkende andres indsatser:

  • Eller vil du kunne høre udsagn som “Hvorfor skal jeg forholde mig til mine kolleger? De virker da ret ligeglade med mig.”

Selvbevidsthed er påkrævet for at vokse som individ.

  • Eller vil du kunne høre udsagn som “Hvorfor vil du have, at jeg skal udvikle mig og vokse? Jeg synes, at jeg perfekt som jeg er, tak. Hus forbi.”

Manglen på selvbevidsthed hiver teamet ned på et dysfunktionelt stadie, hvor energi bliver tabt i ærgrelse, intern splid opstår og ligegyldighed regerer. En høj grad af selvbevidsthed hos hver af teammedlemmerne vil derimod få teamets flow og tilpasningsevne til at synes legende let.

Teamets selvbevidsthed

Og nu til pointen. Ethvert team har sin helt egen fælles bevidsthed, og denne kan variere i dybde, transparens, villighed, nytte, intention etc. Kvaliteten af selvbevidstheden er af stor vigtighed.

Forestil dig en kollega, der altid siger de rigtige ting, han ved nok hvad der skal til, men han får det aldrig omsat i retningsbestemt handling.

Denne teoretiske selvbevidsthed ødelægger ethvert team. Nej, med bevidstheden om hvem du selv er, hvem andre er, og med villigheden til at tilpasse dig til deres behov, så har du fundamentet for virkelige forbedringer. Tænk hvis alle i teamet havde denne indstilling.

For at få en succesfuld begyndelse på et egentligt transformerende workshopprogram inviterer vi dig derfor til at udforske og opdage teamets unikke selvbevidsthed på en involverende og positiv måde.